Projeler Mimari
Toros Tarım Samsun
2013
  • Samsun, Türkiye - 2013    İdari bina, yemekhane binası ve revir bölümlerinden oluşan yerleşke, yapıların betonarme görünümlü sıva ve sıkça kullanılan camlara eşlik eden az sayıdaki farklı malzemeleriyle yalın bir görüntü oluştururken, açığa çıkarılmış mekanik ve elektrik tesisatlarıyla, bir binanın iskeletini ve işleyişinin esasında ne kadar kompleks olduğunu sergilemektedir. Bu birleşimden ortaya çıkan anlayış ve tarzıyla, üretim tesisinin içine katılmaktadır. 

     
    Farklı işlevler için kullanılan bu yapılar iç avlularla birbirinden koparılırken, çatı konstrüksiyonları ile birbirine bağlanmaktadır. Yapıya giriş mekanı, dışarıdan okunabilen çelik konstrüksiyonu, cam örtüsü ve gölgelikleri ile iç mekan ve dış mekan ilişkisini güçlendirirken, bu mekanda yer alan merdiven, asansör ve köprüler endüstriyel imajı desteklemektedir.